Home / 2019 / July

Monthly Archives: July 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 1 // ISI SURAKARTA 2019 (Hari Ke-2)

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT (KELOMPOK 1) PRODI SENI KARAWITAN
JURUSAN KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
Hari Ke-2 (25 Juli 2019)
Gd. Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta

Penyaji :
– Dhiky Ndaru (Ricikan Rebab)
Agus Setyanto (Ricikan Kendhang)
– Rizki Ainanda Utama (Vokal Sinden)
 
Garap Mrabot “Gending Greget Pekalongan”
Yang tersusun dari :
Jineman Gledek Glinding Dhawah Greget Pekalongan gendhing kethuk 2 kerep minggah 4
Ladrang Kembang Kacang, suwuh
Padhet jingking

Ayak Ayak 9 wilet
Srepeg kaseling Palaran Dhandanggula lik suling
Lan Palaran Durma Kagok laras pelok padet 6

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 7 // ISI SURAKARTA 2019 (Hari Ke-2)

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 7 PRODI SENI KARAWITAN
JURUSAN KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
(Hari Ke-2}
25 Juli 2019

Penyaji :
Rinto (Ricikan Kendhang)
 
Garap Mrabot “Gending Songgen”
tersusun dari :

Jineman Mari Kangen, suwuk
Buka Gending Songgeng
Gending kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken
 Ladrang Tirta Kencana
Ayak Wijil Larasati
Srepeg
Kaseling palaran dandanggula temanten anyar Laras slendro pathet 9

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 3 HARI KE-DUA // ISI SURAKARTA 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 3 PRODI SENI KARAWITAN
JURUSAN KARAWITAN, FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
25 Juli 2019
(Hari Kedua)

Penyaji :
– Ferdyan Tri S. (Penyaji Rebab)
– Satrio Wibowo (Penyaji Kendhang)
– Suharno (Penyaji Gender)

Garap mrabot “Gending Rasa Madu”
Lagon Lintang Rembulan Dhawah Rasa Madu gending kethuk 2 kerep minggah 4
Ladrang Sureng Rana, suwuk
Pathetan Elayana
Ayak Ayak Gadung Melati
Srepeg mawi palaran mijil cengkok miring
Dandanggula Gedong Kuning
Sinom Kalatida laras pelog pathet 6

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 4 HARI KE-2 // ISI SURAKARTA 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 4 PRODI SENI KARAWITAN
JURUSAN KARAWITAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN – ISI SURAKARTA
(HARI KE-2)

Penyaji :
Cahya Fajar Prasetyo (Ricikan Rebab)
Citranggada Azari Wicaksana (Ricikan Kendhang)
Brian Fibrianto (Ricikan Gender)
 
Garap Mrabot “Gending Kuwung-Kuwung”
tersusun dari :
– Mijil Kethoprak Dhawah Kuwung-Kuwung gending kethuk 2 kerep minggah 4
– Ladrang Sarodja
– Ayak Ayak
– Srepeg
– Playon mawi Rambangan Asmarandana Bawaraga
– Rambangan Dandanggula cengkok mandrawanaran laras slendro pathet manyura